Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

My sliby plníme, nejen o Vánocích.

04.12.2014

Slíbili jsme vydání reprezentativní publikace o životě a díle génia barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla. Za přispění Ministerstva kultury ČR se dobrá věc podařila. Předseda našeho občanského sdružení Stanislav Růžička spojil své síly se skvělým fotografem Vladimírem Kuncem a tak budete moci mít každý svého Santiniho doma. 

Santini v Nostickém paláci

29.09.2014

V sobotu a neděli 27. - 28. 10.2014 se naše občanského sdružení účastnilo dní otevřených dveří v sídle ministerstva kultury ČR.  Úspěch akce násobně předčil naše očekávání. 

Zelená hora a Santini v Kroměříži

05.11.2014

Klub UNESCO ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži uspořádalo v úterý 4. 11. 2014 přednášku, besedu s vernisáží k výstavě Santiniho stavby v České republice. Tato akce se uskutečnila u příležitosti k výročí 20. let zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam UNESCO.