Žďár nad Sázavou

Areál cisterciáckého kláštera

1706 - 1722, úpravy a novostavby; stavebník Václav Vejmuva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

Cisterciácký klášter ve Žďáře nad Sázavou byl na pomezí Čech a Moravy založen po příchodu prvních mnichů v roce 1252. Klasická řádová architektura řehole sv. Bernarda se promítla především do půdorysu klášterní baziliky Nanebevzetí P. Marie. Na počátku 18. století přichází do vedení kláštera vzdělaný a energický Václav Vejmluva. Po hospodářské obnově kláštera se rozhodl pro jeho celkovou stavební rehabilitaci. Po prvních kontaktech zve do Žďáru mladého architekta Jana Santiniho Aichla a zadává mu přestavbu konventního kostela. Santini zde realizuje úpravy jednotlivých lodí, aby do přední části, původně gotického oltářního transeptu zaklenul varhanní empory. Celý prostor uzavírá hlavní oltář, řešený architektem s využitím staršího, mimořádně kvalitního oltářního obrazu Leopolda Willmanna. Vzájemné osobní přátelství mezi vzdělaným opatem a originálním architektem vedlo logicky k další spolupráci. Díky ní se stal Žďár ohniskem barokní gotiky, pokud použijeme příměru Zdenka Kalisty. Po první etapě následovaly zakázky v rychlém sledu a Santini nebyl zřejmě zadavatelem ve své invenci ničím limitován. Výstavba malého hřbitova, určeného pro případné oběti moru, který však do kláštera nikdy nezasáhl, byla symbolicky postavena na půdorysu lidské lebky se třemi kaplemi. V souvislosti s radikálním rozšířením prostoru bylo rozhodnuto o zřízení šlechtické akademie přímo v areálu kláštera. Pro ni navrhl Santini jednak dispozici hlavní budovy a slohově mimořádně čistou budovu konírny. Dále vytvořil pro žďárský klášter řadu dalších staveb hospodářského charakteru. Hospodářský dvůr postavený na půdorysu hudebního nástroje lyry, klášterní hostinec U tří hvězd, špitál pro nemocné postavený na půdorysu rovnoramenného kříže a zájezdní hostinec v Ostrově nad Oslavou postavený na symbolice dvojitého W, jako připomínku jména opata Václava Vejmluvy. Stavbou uzavírající prostor mezi gotickou částí kláštera, původním starým opatstvím a přestavěným konventním kostelem, se stala budova prelatury kláštera koncipována jako osmistěn provázený dvojicí nižších křídel nad obdélnými půdorysy. V interiéru stavby zaujme především halové hlavní schodiště.

 

Fotogalerie Žďár nad Sázavou
zdar-santini 1zdar-santini 2zdar-santini 3zdar-santini 4zdar-santini 5