Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Putování za Santimin - západní Čechy

31.08.2015

Vážení přátelé, pojeďte s námi nasát atmosféru Santiniho architektury do Kladrub, Plasů, Mariánské Týnice, Mladotic a Hubenova s odborným výkladem o jeho životě a díle. Zájezd se uskuteční ve dnech 19. - 20. 9. 2015 s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou, Humpolce a Prahy. Cena je 999 Kč. Podrobné informace najdete zde.

Rekonstrukce kostela v Želivě

14.08.2015

Kostel Narození Panny Marie v Želivě je v celkové od května letošního roku uzavřen z důvodu rekonstrukce. Rekonstrukcí prochází veškerý mobiliář, oboje varhany a stavební restaurátorské práce uvnitř i z venku kostela. V celé své kráse uvidíte kostel začátkem roku 2016.

Zvelebujeme místo posledního odpočinku geniálního architekta

28.07.2015

Před nedávnem se členové Putování za Santinim rozhodli splnit jeden ze svých snů. Chtějí umístit pamětní desku na místo, kde stával kostel sv. Jana Křtitele v Oboře společně se hřbitovem, a kde byl kromě jiných pohřben také architekt J. B. Sanitni Aichel.