O nás

logo-putovani-za-santinimV letech 1677 až 1723 žil a pracoval geniální architekt, tvůrce stylu, dnes nazývaného barokní gotika, Jan Blažej Santini Aichel. Takřka osmdesát staveb dochovaných s jeho autorstvím je rozeseto na území několika krajů dnešní České republiky.

Od konce devadesátých let dochází postupně k řešení majetkových vztahů k jednotlivým objektům, vrcholícím v současnosti probíhajícími církevními restitucemi. Během dvou desítek let také došlo ve většině případů ke stavební a umělecké obnově a tak zájemci o Santiniho odkaz mohou navštívit řadu staveb v rámci standardního provozního návštěvnického řádu.

Zatímco odborníci chápali Santiniho tvorbu jako ucelený soubor a silný lidský příběh samotného autora, neměl běžný návštěvník možnost tyto souvislosti vnímat a nedokázal tak sledovat Santiniho stopu v dalších regionech.

Prvním krokem k rozvoji popularizace tohoto odkazu bylo vytvoření expozice „ Pocta Santinimu „ v prostorách Konventu Zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. Autorsky se na jejím vzniku podíleli Prof. Mojmír Horyna a Stanislav Růžička. Rozhodujícím pro další vývoj pak byla Horynova odborná aktivita ve funkci ředitele Ústavu pro dějiny umění ÚK Praha. Po vydání jeho zásadní Santiniovské monografie a několikaleté přednáškové aktivitě dozrál čas propojit zájmy veřejnosti přístupných Santiniho staveb, jejich majitelů či provozovatelů, odborné veřejnosti i laických zájemců.

Podmět ke vzniku Spolku (dříve Občanskému sdružení) Putování za Santinim dali účastníci pracovní konference konané dne 14. 4. 2011 ve Žďáře nad Sázavou. Ti společně podepsali dokument nazvaný Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu popularizace a zvýšení návštěvnického zájmu o dílo architekta Jana Santiniho Aichla. Na základě tohoto dokumentu byly vypracovány Stanovy a dne 11. 7. 2011 byla Ministerstvem vnitra provedena registrace.

Dne 12. 4. 2012 proběhla v Chlumci nad Cidlinou ustavující Valná hromada, která na svém zasedání řádně zvolila předsedu a výkonnou radu Spolku Putování za Santinim.