Mladotice

Kaple Jména Panny Marie

1708 - 1710, novostavba; stavebník Eugen Tyttl, opat cisterciáckého kláštera v Plasích

mladotice-pudorys1Pro potřebu ověření si architektových schopností zadal opat Eugen Tyttl projekt a stavbu menší kaple v Mladoticích. Na břehu tehdejšího rybníka, na podobně bažinatém podloží jako v mateřském klášteře Plasy. Projekt kaple Jména P. Marie je důkazem Santiniho virtuozity, založené na geometrické spekulaci a variacemi na motiv hvězdy. Jedná se o centrální stavbu na půdorysu šestiúhelníku. Geometrické schéma je vytvořeno z navzájem se protínajících kružnic. Výsledkem je šestiúhelník s konkávně prohnutými stranami a s protaženými cípy nároží. Kaple je zastřešena takzvanou vlašskou kopulí, při které je krytina střechy položena přímo do omítky klenby. mladotice-pudorys2I ona svou skladbou ploch s akcentovanými liniemi vyvolává v kombinaci s lucernou představu hvězdy. V interiéru je motiv hvězdy v půdorysu vidět hned dvakrát. Nejprve v zaklenutí, kdy je báň protnuta šesti výsečemi, které ve finále tvoří dojem hvězdy stejně jako mělká kopule lucerny. V obou případech je efekt podpořen prostorovou manipulací se světlem. V lodi je světlo dovnitř pouštěno velkými obdélnými okny, která jsou umístěna v každé hlavní ose konvexně prohnuté plochy stěny. Tím jak jsou okna umístěna vysoko, kumuluje světlo nad hlavami diváků a vytváří tak souvisle prozářenou atmosféru, skrze níž vnímáme hvězdy kleneb.

 

Fotogalerie Mladotice
mladotice_santini 1mladotice_santini 2mladotice_santini 3mladotice_santini 4mladotice_santini 5