Horní Bobrová

Kostel sv. Petra a Pavla

1714 - 1722, přestavba středověkého kostela; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

bobrova-pudorysPůvodní středověký farní kostel v Horní Bobrové nedostačoval na počátku 18. století potřebám rozsáhlé farnosti. Santini proto v roce 1714 vypracoval nový projekt a kostel byl v souvislosti s realizací svatojánského poutního kostela na Zelené hoře vysvěcen 5. října 1722. Z původního pozdně románského kostela nechal Santini pouze hlavní loď, kterou však proměnil v kněžiště s oltářem, a tak obrátil celou orientaci kostela. Na východní straně totiž připojil prostor nové lodi. Vstupní pětiboký portál je působivě barokně realizován a v literatuře je často připomínán italskými vzory. Především římským průčelím stavitele Borrominiho. Obdobná profilace kostela v Rychnově nad Kněžnou prokazuje, jak toto křivkově modelované průčelí bylo ve své době pro Santiniho důležité.

 

Fotogalerie Horní Bobrová
bobrova-santini 1bobrova-santini 2bobrova-santini 3bobrova-santini 4bobrova-santini 5