Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Valná hromada v Želivě

3. valná hromada našeho občanského sdružení se konala 3. 4. 2014 v překrásných prostorách kláštera v Želivě. Úvod obstaral předseda našeho sdružení Stanislav Růžička se svoji přednáškou nazvanou Tajemný Santini. 

Poté proběhla samotná valná hromada, kde jsme diskutovali a plánovali další aktivity, které by Jana Santiniho a jeho stavby ještě více přiblížili široké veřejnosti. Jednou ze zásadních věcí tohoto roku bude vydání nové knihy o Santinim a jeho stavbách, které chystáme na podzim letošního roku. Mimo jiné byla také představena přenosná výstava Santiniho objektů v podobě rollupů.

V letošním roce byl do řad členů občanského sdružení přijat Mgr. Martin Šanda, absolvent Filozofické fakulty UK, Ústavu dějin umění. Ten také zahájil druhou část dne svoji přednáškou o historii želivského kláštera. V rámci této přednášky jsme se vydali na prohlídku kostela Narození Panny Marie, která byla zaměřena jak jinak než na Santiniho architekturu. Tato exkurze pokračovala prohlídkou kláštera, kam nás pozval samotný opat Jaroslav Jáchym Šimek. Úžasný den byl zakončen odpolední kávou nad společnou diskusí, kam naše sdružení posouvat v příštích letech.

Fotogalerie Valná hromada v Želivě
vh_zeliv 1vh_zeliv 2vh_zeliv 3vh_zeliv 4vh_zeliv 5