Zvole

Kostel sv. Václava

1713 - 1717, přestavba a dílčí novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

zvole-pudorysPůvodně středověký kostel sv. Václava byl počátkem 18. stol. ve značně zchátralém stavu. Santini prováděl jeho přestavbu jako součást celého komplexu úprav a dostaveb na území působnosti žďárského kláštera. Spolu s kostely v Horní Bobrové, Obyčtově a v samotném Žďáru pak dokládá Santiniho schopnost věnovat se programově a zodpovědně také menším stavbám, svým způsobem lokálního významu. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže a je vymezen geometrickou osnovou složenou z kružnic opsaných a vepsaných základovému čtverci. Dominantou střechy je lucerna modelovaná v symbolice knížecí čapky jako atributu patrona chrámu. Toho, stejně jako stavitele Vejmluvu připomíná také písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí.

 

Fotogalerie Zvole
zvole-santini 1zvole-santini 2zvole-santini 3zvole-santini 4zvole-santini 5