Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zelená hora a Santini v Kroměříži

Klub UNESCO ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži uspořádalo v úterý 4. 11. 2014 přednášku, besedu s vernisáží k výstavě Santiniho stavby v České republice. Tato akce se uskutečnila u příležitosti k výročí 20. let zapsání Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam UNESCO.

pozvanka kromerizÚvodní slovo si vzala MUDr. Eva Nováková (předsedkyně klubu UNESCO Kroměříž), která mimo jiné představila i hlavní aktéry večera, pana faráře Vladimíra Záleského (faráře Římskokatolické církve Žďár nad Sázavou II - současného správce Zelené hory) a Stanislava Růžičku (předsedu spolku Putování za Santinim). Posléze se pánové ujali slova a představili život a některé stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla. Hlavním tématem byla samozřejmě Zelená hora – úcta JBSA k sv. Janu Nepomuckému, ikonografie, architektura  další zajímavé informace týkající se historie, současnosti i budoucnosti  tohoto unikátního objektu. 

Součástí akce byla i vernisáž k výstavě největších Santiniho staveb prezentovaná formou rollupů.