Literatura

Stanislav Růžička

 • Santini, vydal Ing. Vladimír Kunc - Fotoateliér VIDEO-FOTO-KUNC 2014

Horyna Mojmír

 • Jan Blažej Santini - Aichel, vydalo Karolinum 1998
 • Gotika a baroko v sakrální architektuře Jana Blažeje Santiniho, FFUK Praha 1992
 • Geometrická podoba poutního areálu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, SUPP Praha 1997

Kalista Zdeněk

 • Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970

Kotrba Viktor

 • Původ a život architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, Umění XVI 1968
 • Česká barokní gotika, Praha 1976

Líbal Dobroslav

 • Gotická architektura. Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1984

Neumann Jaromír

 • Ideový koncept Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, UJEP 1971

Naňková Věra

 • Architektura vrcholného baroka v Čechách, Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1989

Plichta Alois

 • Klášter na hranicích, Kostelní Vydří 1995

Sedlák Jan

 • Charakter a původ gotismu v architektuře Jana Santiniho, Olomouc 1955
 • Setkání baroku s gotikou, Praha 1987

Wirth Zdeněk

 • Barokní gotika v Čechách, Památky archeologické, Praha 1909

Kolektiv autorů 

 • Umělecké památky Čech a Moravy I - IV, Praha 1982