Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santiniho stavby na Žďársku

11.05.2016

V sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnil Putování za Santiniho stavbami ve Žďáru nad Sázavou a blízkém okolí. V překrásný sluneční den jsme navštívili kostelíky ve Zvoli, Bobrové a Obyčtově. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Žďáru nad Sázavou na Zelenou horu.  

Valná hromada ve Žďáře nad Sázavou

29.04.2016

V pořadí pátá Valná hromada našeho spolku se konala netradičně, až v podzimní období roku, a to u příležitosti vyvrcholení oslav Santiniho barokních slavností 2017. Závěrečná část celoročních aktivit se odehrála ve dnech 8. – 10. září 2017 ve Žďáře nad Sázavou, jejíž součástí byla i Valná hromada našeho spolku. Ta se konala v sobotu 9. 9. 2017 a účastnilo je jí celkem 12 členů spolku.

Hlavními body bylo zhodnocení činnosti v roce 2016 a aktivit spojených s letošními oslavami Santiniho barokních slavností konaných po Santiniho stavbách v kraji Vysočina. Dále pak plán činnosti na rok 2018 a především zahájení aktivit pro tvorbu konceptu na rok 2023, kdy si budeme připomínat 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho. Další významnou součástí VH bylo přijetí nových členů, kteří významně posílí naše řady a to PhDr. Jiřího Kotalíka a Ing. Petra Macka Ph.D.

Po Valné hromadě se všichni členové spolku zapojili jako organizátoři či přednášející Klášterní noci, která byla součástí víkendového programu oslav Santiniho barokních slavností.

Santiniho barokní slavnosti Žďár nad Sázavou
slavnosti-santini-zr 4slavnosti-santini-zr 1slavnosti-santini-zr 2 slavnosti-santini-zr1 3 slavnosti-santini-zr1 12

Nová Santiniho expozice v Mariánské Týnici

31.03.2016

V Mariánské Týnici byla otevřena nová expozice zaměřená na tvorbu Jana Blažeje Santiniho Aichla v západních Čechách. Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho (1677-1723) představuje jedinečný soubor barokních staveb výrazně ovlivňujících tvář české a moravské krajiny.

Valná hromada v Sedleci

29.04.2016

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se konala v pořadí již pátá Valná hromada spolku Putování za Santinim. Místem konání byl pro letošní rok vybrán Sedlec u Kutné Hory. Zde také stojí jedna z prvních Santiniho realizací - překrásný klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele.