Bílá Hora

Poutní areál Panny Marie Vítězné

1710 - 1714, dostavba a úprava staršího objektu; stavebník Kristián Luna, představený bratrstva Panny Marie Vítězné pražských uměců a měšťanů

Vítězství v bitvě na Bílé hoře v roce 1620, bylo označeno za mariánské a z rozhodnutí císaře Ferdinanda mělo být oslaveno vybudováním poutního místa. Teprve po dlouhých letech byla až v roce 1712 původní kaplička změněna na drobný kostelík a byl přijat záměr na doplnění dalšími kaplemi a poutními ambity. Po dostavení obvodové zdi však votivní kaple pohledově zmizela a tak byl zapotřebí vybudovat nad jeho středem kopuli, která by se stala novou dominantou areálu. Úpravy areálu, včetně dostavby ambitů a kopule se jako člen mariánského bratrstva úspěšně zhostil Jan Blažej Santini. Osvědčil zde opět svoji schopnost vyrovnat se s daným prostorem a spojit zdánlivě nesourodé prvky v jeden kompaktní a přitom vysoce harmonický celek.

 

Fotogalerie Bílá Hora
bila-hora-santini 1bila-hora-santini 2bila-hora-santini 3bila-hora-santini 4bila-hora-santini 5