Želiv

Klášterní kostel Narození Panny Marie

1719, oprava; stavebník Jaroným Hlína, opat premonstráckého kláštera v Želivi

zeliv-pudorysGotická bazilika premonstráckého klášterního kostela Narození P. Marie v Želivi vznikla přestavbou původní románské stavby v pozdním 14. století. Po rozsáhlém požáru v roce 1712 přistoupil opat Jeroným Hlína k hledání architekta a projektanta, který by kostel upravil. Santini přichází do Želivi v roce 1714, aby vypracoval projekt a následně až do roku 1720, kdy byl kostel dokončen, stavbu dozoroval. Santiniho úkol v Želivi byl odlišný než předtím v Sedlci nebo Kladrubech, kde se jednalo o interpretaci původně středověkého chrámu v duchu barokní gotiky. Zde měl za úkol dostavět novou část a připojit ji k opravenému gotickému kněžišti. Osa kostela je opticky prodloužena předsunutou předsíňkou a bočními věžemi, mezi které je umístěna gotická monstrance, osazená podle Santiniho návrhu v roce 1719. Komplikovaně je řešená prostorová koncepce interiéru, rozdělená do třech lodí, které jsou mezi sebou rozděleny zavěšenými visutými klenáky. Ty pak jako variace na středověké předlohy působí ve své hmotnosti neskutečně křehce. Stejně tak působí průhledy do vrchního patra u bočních velkých oken.

 

Fotogalerie Želiv
zeliv-santini 1zeliv-santini 2zeliv-santini 3zeliv-santini 4zeliv-santini 5