Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Při první jarní pouti ve Křtinách bude představena kniha Santini

16.03.2015

KŘTINY: 24. 5. 2015 v 10:30 hod.: mši svatou slouží Marian Kosík - opat premonstrátského kláštera v Nové Říši. Po mši svaté proběhne představení knihy Santini a její požehnání opatem Marianem Kosíkem. Celou akci doprovodí svým vystoupením kostelní sbor z Litenčic se skladbami ze 17-18. století. Součástí bude i autogramiáda autora knihy pana Stanislava Růžičky, předsedy spolku Putování za Santinim.

  

Život a dílo geniálního českého architekta J. B. Santiniho mapuje nová kniha

05.02.2015

Občanské sdružení Putování za Santinim vydalo s podporou Ministerstva kultury České republiky dlouho očekávanou knihu mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů české a evropské historie Jana Blažeje Santiniho Aichela s názvem SANTINI. V publikaci jsou podrobně zmapovány jednotlivé kapitoly Santiniho života, nejvýznamnější stavby a také kompletní seznam všech jeho autorských prací. Kniha bude představena v Nosticově paláci 6. 2. 2015 od 10.00 hodin za přítomnosti významných odborníků a Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.