Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Návštěva španělského velvyslance na zámku Karlova Koruna

Naše občanské sdružení bylo osloveno ve věci spolupráce na vzácné návštěvě velvyslance španělského království J.E. p. Pascual Ignacio NAVARRO RÍOSe na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, která se uskutečnilůa ve čtvrtek 15. 5. 2014.

Jaké bylo pro nás příjemné překvapení, že pan velvyslanec společně s kulturním radou a konzulem panem Pablo Rupérezem a ředitelem Institutu Cervantes panem Ramiro Villapadiernem si vybrali pro návštěvu Karlovu Korunu mimo jiné i z lásky a obdivu k Santinimu a jeho dílu. Hrdí členové Putování za Santinim tak provedli pana velvyslance s jeho kolegy a popovídali o Santinim a nakonec mu předali i turistický pas Santiniho staveb a dali do něj první razítko právě z Karlovy Koruny. Bylo to velmi milé setkání a máme ze zájmu z diplomatických kruhů velkou radost.

Španělský velvyslanec na zámku Karlova koruna
santini-velvyslanec-chlumec 1santini-velvyslanec-chlumec 2santini-velvyslanec-chlumec 3santini-velvyslanec-chlumec 4santini-velvyslanec-chlumec 5