Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Valná hromada 2013

V pořadí druhá valná hromada občanského sdružení Putování za Santinim se uskutečnila ve čtvrtek 18. dubna 2013 v budově pražského Klementina. Součástí programu byla návštěva Santiniho staveb v Praze na Malé Straně s odborným výkladem Richarda Biegla.

Valná hromada 2013
vh-santini-klementinum 1vh-santini-klementinum 2vh-santini-klementinum 3vh-santini-klementinum 4vh-santini-klementinum 5