Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini v Nostickém paláci

V sobotu a neděli 27. - 28. 10.2014 se naše občanského sdružení účastnilo dní otevřených dveří v sídle ministerstva kultury ČR.  Úspěch akce násobně předčil naše očekávání. 

Celkem se dne otevřených dveří zúčastnilo bezmála 6 000 návštěvníků. My jsme prostřednictvím roll-upů, které v zásadě vytvořily další doplňkovou expozici Nostického paláce, oslovili řadu z nich. Valná většina návštěvníků si je prohlížela, fotila. Tisíce lidí jsme pak byli osloveni přímo u našeho stánku, kde slyšeli vyprávění o jednotlivých objektech, životě Santinim, sami se dotazovali, brali si materiály atd. Bez nadsázky se dá říct, že u Santiniho nebyl snad ani minutu klid a ticho. :) našlo se mnoho lidí, kteří mají zájem s námi putovat za Santiniho stabvbami, chtějí se účastnit našich akcí atd. Jak jsem již napsali, tato akce byla velmi úspěšná a věříme, že nám tak zase podařilo o něco více rozšířit jméno Santiniho i našich aktivit do povědomí lidí.