Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

My sliby plníme, nejen o Vánocích.

Slíbili jsme vydání reprezentativní publikace o životě a díle génia barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Aichla. Za přispění Ministerstva kultury ČR se dobrá věc podařila. Předseda našeho občanského sdružení Stanislav Růžička spojil své síly se skvělým fotografem Vladimírem Kuncem a tak budete moci mít každý svého Santiniho doma. 

168 stran formátu 250 x 353, více než 160 barevných a černobílých fotografií, originální plány a veduty, seznam všech Santiniho staveb. To všechno na matném papíru v exklusivním tiskovém provedení. Vedle české  je samostatně připravena také anglická verze v překladu Davida Gora.

Kniha je v současné době v tiskárně a Vy jste první, kteří do ní máte možnost v ukázce některých stan nahlédnout. Začátkem příštího roku se uskuteční slavnostní křest spojený se zahájením prodeje a autogramiádou autorů. Přesný termín se dozvíte jako první.

kniha santini02s kniha santini03
kniha santini04 kniha santini05
kniha santini06 kniha santini07
kniha santini08 kniha santini09
kniha santini10 kniha santini11