Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Požehnání knihy při pouti ve Křtinách

25.05.2015

V neděli 24. května 2015 se ve Křtinách konala Hlavní pouť. Po hlavní mši svaté, kterou celebroval Marián Kosík opat premonstrátského kláštera v Nové Říši byla představena a požehnána naše kniha o Janu Blažeji Santinim.

Svatojánská pouť na Zelené hoře

15.05.2015

Bylo mu 53 roků, když byl za panování krále Václava IV. v Praze umučen a vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Jmenoval se Jan z Nepomuku a další Jan – Blažej Santini Aichel na jeho počest postavil svou nejznámnější stavbu. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou byl vysvěcen v roce 1722 a od té doby se zde konají slavné poutě.

Valná hromada na Bílé Hoře

27.05.2015

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se konala v překrásném areálu benediktinského kláštera na Bílé Hoře v pořadí již čtvrtá Valná hromada našeho spolku. Kromě našich členů přijalo na Valnou hromadu pozvání šest hostů z nich čtyři se staly novými členy našeho spolku. 

900. narozeniny kláštera v Kladrubech

29.04.2015

Benediktínský klášter Kladruby byl založen v roce 1115 knížetem Vladislavem I. Na zemské stezce do Bavor, pod patronciem Panny Marie a sv. Wolfganga. Už v počátku 14. století patřil mezi nejbohatší české kláštery. V roce 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký.