Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Rekonstrukce kostela v Želivě

Kostel Narození Panny Marie v Želivě je v celkové od května letošního roku uzavřen z důvodu rekonstrukce. Rekonstrukcí prochází veškerý mobiliář, oboje varhany a stavební restaurátorské práce uvnitř i z venku kostela. V celé své kráse uvidíte kostel začátkem roku 2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.