Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zvelebujeme místo posledního odpočinku geniálního architekta

Před nedávnem se členové Putování za Santinim rozhodli splnit jeden ze svých snů. Chtějí umístit pamětní desku na místo, kde stával kostel sv. Jana Křtitele v Oboře společně se hřbitovem, a kde byl kromě jiných pohřben také architekt J. B. Sanitni Aichel.

kriz-santini

Po několika měsících začíná nabírat tato nesmělá vize velmi reálných obrysů a to především díky velkému příznivci našeho spolku Janu Brčákovi. Ten byl iniciátorem k realizaci této naší myšlenky a nyní spolu s námi spolupracuje na vyřizování všech potřebných povolení. Místo, kde by měla být deska umístěna, je v pražské ulici Šporkova. Toto místo zdobí také kříž, který byl však ve špatném stavu, proto došlo k jeho očištění a úpravě. „Snažili jsme se zjistit, komu kříž patří, a to bylo téměř nemožné. Žádný z úřadů se k němu nehlásí, není nikde veden, zřejmě žádného správce nemá. Minimálně žádného aktivního,“ vysvětluje Jan Brčák, proč právě on a jeho kamarádi převzali iniciativu na zvelebení kříže. „Očištění proběhlo drátěným kartáčem, následně omytím vodou. Byla odmontována zrezivělá lampička, která byla prozatímně nahrazena květinou. Ještě zbývá dodělat pár drobností a kříž bude jako nový,“ dodává Jan Brčák.

Příznivci uznávaného architekta Santiniho se tak mohou začít těšit na letošní prosinec, kdy v den výročí Santiniho úmrtí proběhne slavnostní odhalení pamětní desky.