Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

900. narozeniny kláštera v Kladrubech

Benediktínský klášter Kladruby byl založen v roce 1115 knížetem Vladislavem I. Na zemské stezce do Bavor, pod patronciem Panny Marie a sv. Wolfganga. Už v počátku 14. století patřil mezi nejbohatší české kláštery. V roce 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký. 

Původní románská bazilika byla v období let 1712 – 1726 přestavěna Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky. Délkou chrámové lodi  85 m, je třetím největším kostelem v Českých zemích. V roce 1770 byla dokončena monumentální stavba nového konventu dle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klášter v průběhu devíti staletí navštívilo 10 českých panovníků a 5 křesťanských svědců.

Klášter byl v roce 1785 zrušen Josefem II. a v roce 1825 získal areál Alfréd I. Windischgrätz. Od roku 1945 je pak klášter v majetku českého státu. 

Pokud jste ještě v Kladrubech nebyli, je to veliká chyba. Santiniho perla Západních Čech stojí za návštěvu. A až tam na své pouti dorazíte, do té poslední stovky z tisíce let popřejte to nejlepší také za nás.

Fotogalerie Kladruby
kladruby-santini 1kladruby-santini 2kladruby-santini 3kladruby-santini 4kladruby-santini 5

Více informací najdete zde.