Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Valná hromada na Bílé Hoře

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se konala v překrásném areálu benediktinského kláštera na Bílé Hoře v pořadí již čtvrtá Valná hromada našeho spolku. Kromě našich členů přijalo na Valnou hromadu pozvání šest hostů z nich čtyři se staly novými členy našeho spolku. 

Z právnických osob se jedná o Opatství VENIO OSB, na jehož půdě se to akce konala a které zastupovala sestra Francesca Šimuniová. Dále Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II, současný majitel poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kterou zastupoval páter Vladimír Záleský. Z fyzických osob byli do spolku přijati náměstkyně Ministerstva kultury paní PhDr. Anna Matoušková a zástupkyně kláštera v Plasích Monika Bundová.   

Hlavním tématem Valné hromady byla úprava Stanov v souvislosti se změnou Občanského zákoníku, ze kterého přecházejí bývalá Občanská sdružení na Spolky. Současně s úpravou Stanov dojde i ke změně sídla našeho spolku z adresy nám. Republiky 22 Žďár nad Sázavou na Zámek 2/2 Žďár nad Sázavou. Dále byl odsouhlasen plán činnosti spolku na rok 2015. Mezi nejdůležitější akce letošního roku bude bezesporu odhalení pamětní desky na místě hrobu Jana Blažeje Santiniho Aichla. Tato akce proběhne za účasti veřejnosti, významných osobností politického, kulturního a společenského života a Vy o ní budete prostřednictvím webu i facebooku informování. 

Na závěr překrásného dne provedla všechny přítomné areálem kláštera sestra Franceska, která nás současně seznámila s historií beneditkinského řádu a areálu kláštera na Bílé Hoře.

Valná hromada na Bílé Hoře
vh-bilahora 1vh-bilahora 2vh-bilahora 3vh-bilahora 4vh-bilahora 5