Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Požehnání knihy při pouti ve Křtinách

V neděli 24. května 2015 se ve Křtinách konala Hlavní pouť. Po hlavní mši svaté, kterou celebroval Marián Kosík opat premonstrátského kláštera v Nové Říši byla představena a požehnána naše kniha o Janu Blažeji Santinim.

O velmi příjemnou kulisu této výjimečné chvíle v podobě tónů dobové barokní hudby se postaral kostelní sbor Potulní muzikanti z Litenčic a okolí. Celou slavnostní událost před zraky desítek poutníků ukončila autogramiáda autora knihy pana Stanislava Růžičky.

Žehnání knihy ve Křtinách

Autor fotografií Gisbert Heidler von Heilborn

kniha-santini-krtiny 1kniha-santini-krtiny 2kniha-santini-krtiny 3kniha-santini-krtiny 4kniha-santini-krtiny 5