Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Mše svatá s přednáškou ve žďárské bazilice

03.02.2017

V pátek 3. 2. 2017 v 17:15 hod. se ve žďárské bazilice Nanebevzetí P. Marie uskuteční mše svatá sloužená za Jana Blažeje Santiniho a jeho rodinu. Po mši svaté bude program oslav Santiniho narozenin pokračovat přednáškou Stanislava Růžičky a jeho životě a díle. Přednáška se uskuteční v Křížové chodbě kláštera.

Přednášky k 340. výročí narození JBSA ve Křtinách

03.02.2017

Římskokatolická farnost ve Křtinách připravuje ve spolupráci s kunsthistoričkou Mgr. Kateřinou Synkovou tři přednášky ku příležitosti 340. výročí narození J.B. Santiniho Aichla. Poslední z těchto přednášek proběhne od 16 hodin ve farní knihovně a to dne 20. ledna 2017. Od 18:00 hod. bude sloužena mše svatá za Santiniho a jeho rodinu.

Oslavy Santiniho 340. narozenin

22.01.2017

Vážení přátelé. Blíží se 3. únor a s ním i den narození Jana Blažeje Santiniho. V letošním roce si připomeneme 340. výročí jeho narození. V této souvislosti jsme oslovili všechny správce kostelů, které Jan Blažej Santini postavil, s prosbou, aby ve výroční den nebo v následující neděli, připomněli jeho život a dílo a bude-li to možné, byla za Jana a jeho rodinu sloužena mše svatá. Je pro nás velkým potěšením, že na naši výzvu většina farnosti mající Santiniho kostely ve správě zareagovala pozitivně. Zde najdete seznam kostelů, kde bude památka Jana Blažeje Santiniho připomenuta.

Vzpomínka na Santiniho v Praze

03.02.2017

Spolek Putování za Santinim a Pražská provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) Vás zvou na připomínku 340. výročí narození architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, konanou dne 3. 2. 2017 v Praze, ve Šporkově a Nerudově ulici. Pozvánku s programem najdete zde.

Právě vyšel dotisk knihy Santini

18.11.2016

Vážení přátelé, dlouho očekávána chvíle je tu. Právě vyšel dotisk knihy Santini – život a dílo geniálního českého architekta. Využijte naší on-line objednávky a objednejte si ji zde. Na pultech vybraných knihkupectví včetně řetězce Kanzelsberger bude k dostání od 1. 12. 2016.