Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Na trhu je nová kniha Matka katedrála

Drazí přátele a příznivci Santiniho díla, tímto si Vás dovolujeme informovat o vydání nové knihy Matka katedrála od pana Ladislava Moučky pro nakladatelství Půdorys, ve kterém projednává význam pražské katedrály jako zdroj inspirace pro Santiniho práci.

matka--katedralaKniha formátu A4 je celobarevná. Na 144 stranách podává 140 kótovaných výkresů, které doplňují volná místa v dosud vydané literatuře o Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kniha vychází v omezeném nákladu 500 výtisků. Prodejní cena 490 Kč je dána pouze výrobními výdaji; nezahrnuje tedy několikaletou práci autora knihy. Více o této knize najdete zde (pdf, 627kB).

Objednávat můžete na adrese:
Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
tel. 224 323 133
www.pudorys.firstnet.cz

Uvedení publikace proběhne v Kavárně Liberál v úterý 22. listopadu 2016 od 19 hodin.
KAVÁRNA LIBERÁL, Heřmanova 6, 170 00 Praha 7