Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Oslavy Santiniho 340. narozenin

Vážení přátelé. Blíží se 3. únor a s ním i den narození Jana Blažeje Santiniho. V letošním roce si připomeneme 340. výročí jeho narození. V této souvislosti jsme oslovili všechny správce kostelů, které Jan Blažej Santini postavil, s prosbou, aby ve výroční den nebo v následující neděli, připomněli jeho život a dílo a bude-li to možné, byla za Jana a jeho rodinu sloužena mše svatá. Je pro nás velkým potěšením, že na naši výzvu většina farnosti mající Santiniho kostely ve správě zareagovala pozitivně. Zde najdete seznam kostelů, kde bude památka Jana Blažeje Santiniho připomenuta.

Kde tedy můžeme Santiniho narozeniny společně oslavit?

Praha

 • Kostel P. Marie Božské prozřetelnosti, Malá strana
  pátek 3.2, 17:00 položení věnce u pamětní desky ve Šporkově ulici, 17:30 přednáška, 18:00 vzpomínková mše
 • Kostel P. Marie a Karla Velikého na Karlově
  pátek 3. 2., 17.00 mše
 • Kostel P. Marie vítězné – Bíla Hora
  neděle 5. 2., 11:00 mše


Panenské Břežany
Kaple Sv. Anny
čtvrtek 2. 2., 18:00 Varhanní koncert

Mladotice
farní kostel ve Strážišti
sobota 4. 2., 14:00 vzpomínková mše

Slapy
kostele sv. Petra a Pavla
čtvrtek 2. 2., 17:00 vzpomínková mše

Hradec Králové
Katedrála Sv. Ducha, kaple Sv. Klementa
neděle 5. 2., 9:00 vzpomínková mše

Žďár nad Sázavou

 • Bazilika Minor Nanebevzetí P. Marie
  pátek 3. 2., 17.15 vzpomínková mše a přednáška
 • Poutní kostel na Zelené hoře
  sobota 4. 2., 16:30 mše

Křtiny
Kostel Jména P. Marie
pátek 3. 2., 16:00 Edukační program, 18:00 vzpomínková mše

Kutná Hora – Sedlec
Kostel Nanebevzetí P. Marie
neděle 5. 2., 9.30 mše

Humpolec
Kostel Sv. Mikuláše
pátek 3. 2., 18:00 vzpomínková mše

Santiniho výročí si také můžete připomenout v rámci pravidelných pobožností v neděli 5. 2. 2017 v příslušných farnostech, do kterých následující Santiniho kostely spadají.

 • Farnost Kralovice
  Mariánská Týnice: Kostel Zvěstování P. Marie
  Všehrdy: Kostel sv. Prokopa
 • Kozojedy: Kostel sv. Mikuláše
 • Nadryby: Kaple sv. Antonína Paduánského
 • Mladotice: Kaple Jména P. Marie
 • Mladé Bříště: Kostel sv. Jana Křtitele
 • Želiv: Klášterní kostel Narození P. Marie
 • Chrast u Chrudimi: Kostel Nejsvětější Trojice
 • Rychnov nad Kněžnou: Kostel Nejsvětější Trojice
 • Chotouň: Kostel sv. Petra
 • Obyčtov: Kostel Jména P. Marie
 • Horní Bobrová: Kostel sv. Petra a Pavla
 • Zvole: Kostel sv. Václava
 • Žďár nad Sázavou: Kaple sv. Barbory, Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice
 • Kladruby u Stříbra: Kostel Nanebevzetí P. Marie
 • Deštné v Orlických horách: Kostel sv. Máři Magdaleny
 • Ostrov u Stříbra: Kaple sv. Vojtěcha
 • Plasy: Klášterní kaple sv. Bernarda a sv. Benedikta, Projekt Konventního kostela
 • Praha Zbraslav: Projekt Konventního kostela
 • Rozsochatec: Projekt kaple Nejsvětější Trojice
 • Vojslavice: Projekt Kostela Nanebevzetí P. Marie
 • Dolní Ročov: Klášterní kostel a kaple Čtrnácti Sv. pomocníků - nezachováno
 • Měřín: Kaple Nanebevstoupení Páně - nezachováno
 • Šintlochy: Kaple Sv. Cyrila a Metoděje - nezachováno