Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini a jeho duchovní svět

04.06.2017

V neděli 4. 6. 2017 se uskuteční v klášterním kostele Narození Panny Marie v Želivě celodenní přednáškový cyklus pod názvem Santini a jeho duchovní svět. Přednáší doc. PhDr. Jiří Kotalík a prof. PhDr. Vít Vlnas. Učinkuje Tišnovský komorní orchestr. Začátek akce v 10:30 hod. Vstupné 130 Kč. Podrobnější inforace zde.

Santiniho barokní slavnosti

20.04.2017

V rámci Roku českého baroka a ku příležitosti oslav 340 let od narození Jana Blažeje Santiniho jsme pro Vás připravili sérií kulturních akcí s přednáškami v Santinho objektech nacházejících se v kraji Vysočina. Můžete se těšit na přednášky předních českých historiků umění či varhanní koncerty nebo koncerty předních českých smyčcových těles. Místa a termíny jednotlivých akcí najdete zde.

Cyklus přednášek na téma BAROKO

04.03.2017

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II. ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a spolkem Putování za Santini Vás srdečně zvou na cyklus přednášek na téma BAROKO. Přednášky se uskuteční ve farmín sále v areálu žďárského kláštera ve dnech 4. 3., 11. 3 a 18. 3. 2017. Více informací najdete zde.

Dostavba východního ambitu v Mariánské Týnici

17.02.2017

Projekt na obnovu Mariánské Týnice bychom mohli nazvat projektem století. Navazuje na práci generací, které v nelehkých podmínkách obhajovaly památku, jejíž hodnotu architektonickou, uměleckou i krajinotvornou dokázaly ocenit navzdory dobovému nezájmu. Po sto letech od zřícení kopule (1920-2020) tak bude dovršen architektonický koncept geniálního tvůrce českého baroka, Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Oslavy Santiniho 340. narozenin

07.02.2017

O víkendu 3. - 5. února 2017 se na mnoha místech konaly vzpomínkové akce ku příležitosti 340. výročí narození Jana Blažeje Santiniho. V tomto článku Vám přinášíme fotografie z několika Santiniho kostelů, kde se za Jana a jeho rodinu sloužila mše svatá a konaly se přednášky.