Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Oslavy 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve Slapech

V sobotu 22. 10. 2016 se ve Slapech (33 km jižně od Prahy) koná oslava 300. výročí vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla jehož architektem je Jan Blažej Santini. Slavnost bude zahájena v 9:30 hod. průvodem ke kostelu. Od 10 hod. bude sloužená mše svatá, na kterou v 11 hod. naváže křest knihy Slapy&Santini a koncert Lenky Filipové.

Všichni účastníci slavnosti mohou zanechat poselství budoucím generacím v podobě historického zápisu, který bude uložen ve věži kostela.

V rámci doprovodného programu jsou připraveny komentované prohlídky, při kterých se můžete pod vedením historiků umění, autorů monografie, seznámit s řadou typických detailů stavby, jejíž vzhled zásadně formoval Jan Blažej Santini Aichl.

Kromě vzácných nástěnných maleb budek vidění i unikátní objev v umrlčí kapli.

Více informací zde.