Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Mše svatá s přednáškou ve žďárské bazilice

V pátek 3. 2. 2017 v 17:15 hod. se ve žďárské bazilice Nanebevzetí P. Marie uskuteční mše svatá sloužená za Jana Blažeje Santiniho a jeho rodinu. Po mši svaté bude program oslav Santiniho narozenin pokračovat přednáškou Stanislava Růžičky a jeho životě a díle. Přednáška se uskuteční v Křížové chodbě kláštera.