Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Na trhu je nová kniha Matka katedrála

15.11.2016

Drazí přátele a příznivci Santiniho díla, tímto si Vás dovolujeme informovat o vydání nové knihy Matka katedrála od pana Ladislava Moučky pro nakladatelství Půdorys, ve kterém projednává význam pražské katedrály jako zdroj inspirace pro Santiniho práci.

Přednášky k 340. výročí narození JBSA ve Křtinách

09.12.2016

Římskokatolická farnost ve Křtinách připravuje ve spolupráci s kunsthistoričkou Mgr. Kateřinou Synkovou tři přednášky ku příležitosti 340. výročí narození J.B. Santiniho Aichla. Přednášky budou probíhat ve farní knihovně a to ve dnech 11. listopadu, 9. prosince a 20. ledna 2017.

Oslavy 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve Slapech

22.10.2016

V sobotu 22. 10. 2016 se ve Slapech (33 km jižně od Prahy) koná oslava 300. výročí vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla jehož architektem je Jan Blažej Santini. Slavnost bude zahájena v 9:30 hod. průvodem ke kostelu. Od 10 hod. bude sloužená mše svatá, na kterou v 11 hod. naváže křest knihy Slapy&Santini a koncert Lenky Filipové.

Koncert duchovní hudby

16.10.2016

V neděli 16. 10. 2016 v 16 hodin se v chrámu Jmíéna Panny Marie ve Křtinách uskuteční koncert duchovní hudby Zdeněk Král - Missa brevis. Podrobnější informace najdete na plakátu, který je zveřejněn zde.