Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Generální oprava kaple Svaté Anny v Panenských Břežanech je u konce

Jeden ze Santiniho skvostů, kaple Svaté Anny v Panenských Břežanech byl od roku 2014 veřejnosti nepřístupný. Důvodem byla její generální oprava, která byla součástí I. etapy revitalizace historického areálu Horního zámku v Panenských Břežanech.

Kaple je součástí areálu tzv. Horního zámku v Panenských Břežanech, který patří Středočeskému kraji. Ten v roce 2012 pověřil svoji příspěvkovou organizaci, Oblastní muzeum Praha východ jeho správou.

Vzhledem k tomu, že všechny budovy, které se v areálu nacházejí, byly ve značném stupni zchátralosti, rozhodl se Středočeský kraj ke generální rekonstrukci. Veškeré opravy byly z důvodu náročnosti rozděleny do tří dílčích etap.

  1. Kaple sv. Anny
  2. Zámek (Památník národního útlaku a odboje)
  3. Zahrada a Vodní cesty

Kaple sv. Anny byla nejvíce poškozena díky zamokření obvodového zdiva vzlínající vlhkostí. Proto byl ve spolupráci s památkou péčí navržen a realizován systém odvodnění. Poté následovala kompletní oprava celé budovy včetně oprav dřevěných a kovových prvků interiéru, elektrických rozvodů a hromosvodů. V objektu bylo nově nainstalováno galerijní osvětlení a vše bylo zakončeno kompletní výmalbou.

Ve čtvrtek 15. 9. 2016 pak proběhla kolaudace celé kaple, která bude otevřena veřejnosti v květnu roku 2017.

Fotografie po rekonstrukci kaple

01 02

 

03 04

 

06 05

 

08 07

Autor fotografií Jiří Kovanic