Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Svatojánská noc na Bílé Hoře

24.06.2018

Srdečně Vás zveme do bělohoského poutnígho areálu, kde v neděli 24. června od 15 hodin proběhne koncert v podání špičkové houslistky Marie Magdalény Fuxové. Vyslechnete si celé sonáty a partity J. S. Bacha. Večerní prohlídka poutního areálu začínajícíc v 19 hod. bude ve 20 hod. zakončená malým houslovým koncertem Marie Magdalény Fuxové. Více informací zde.

Santini a Zlatá jeřabina

04.06.2018

Vážení přátelé, v pondělí 4. června proběhlo na zámku v Kamenici nad Lipou vyhlášení ankety Zlatá jeřabina, soutěže za kulturní počin v roce 2017. Díky Vám získal náš Spolek a akce Santiniho barokní slavnosti Stříbrnou jeřabinu. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu i přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi. Letos třeba při Klášterní noci, která se uskuteční ve dnech 7. - 8. 9. 2018 ve Žďáře nad Sázavou.

Lidová krojová pouť

08.05.2018

V úterý 8. 5. 2018 se ve Žďáře nad Sázavou konala Lidová krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Pořadatelem byla Římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sázavou II ve spoilupráci s naším Spolkem. Akce se zúčastnilo několik folklórních souborů, na 200 krojovaných a cca 700 účastníků z řad široké veřejnosti. Fotografie z akce jsou k dispozici zde.

METTER(M)NICH

29.05.2018

„...člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“ Výstava otevřená 1. června v bývalé prelatuře kláštera v Plasích. Více informací zde.

Zájezd za památkami Valče v Čechách a okolí

06.05.2018

Vážení přátelé, venku ještě vládne paní zima, ale my už pro Vás máme připravený další ze série zájezdů. Tentokrát se vydáme za barokními stavbami Santiniho vrstevníků a podíváme se na jejich pojetí barokní tvorby ve Valči v Čechách a okolí. Více informací najdete zde.