Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Přednášky k 340. výročí narození JBSA ve Křtinách

Římskokatolická farnost ve Křtinách připravuje ve spolupráci s kunsthistoričkou Mgr. Kateřinou Synkovou tři přednášky ku příležitosti 340. výročí narození J.B. Santiniho Aichla. Poslední z těchto přednášek proběhne od 16 hodin ve farní knihovně a to dne 20. ledna 2017. Od 18:00 hod. bude sloužena mše svatá za Santiniho a jeho rodinu.

V těchto přednáškách si přiblížíme dobu na přelomu 17. a 18. století, autora samotného a jeho dílo ve Křtinách. Celý cyklus přednášek bude ukončen speciálním barokním zážitkovým programem.

V den vlastního výročí jeho narození, tedy v pátek 3. února bude večer připraven speciální edukační barokní program, pod vedením Mgr. Kateřiny Synkové zaměřující se na celý areál chrámu a přilehlého okolí, vrcholící děkovnou bohoslužbou za J.B.S.A a všechny jeho spolupracovníky, na které nesmíme zapomínat, neboť je to jejich společné dílo.