Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Koncert italského mužského sboru

23.09.2018

Srdečně Vás zveme v neděli 23.9.2018 v 16 hod. na nádvoří kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře kde zazní italské lidové písně v podání italského mužského sboru z Trentina. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na obnovu poutního areálu. Více informací zde.

Prezentace projektu OPUS SANTINI

21.08.2018

V úterý 21. srpna 2018 se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo setkání zástupců Krajských úřadů a Diecézí, kteří mají na svém území Santiniho realizace. Tématem tohoto setkání byla prezentace projektu OPUS SANTINI, projektu k připomínce 300 letého výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichla. Fotografie ze setkání najdete zde.

Koncert v Panenských Břežanech

30.06.2018

30. 6. 2018 v 18 hodin se v kapli sv. Anny uskuteřní koncert Jany Hortové (zpěv) a Alfreda Habermanna (varhany). Vstupné dobrovolné.

Klášterní noc ve Žďáře nad Sázavou

07.09.2018

Tradiční kulturní akce se uskutečnila ve dnech 7. - 8. září 2018 ve Žďáře nad Sázavou. Na náměstí Republiky mohli účastníci navštívit Santinho retro kavárnu a zatančit si v rytmu hudby z poloviny minulého století. Sobotní den byl určen pro milovníky historie a vážné hudby. V bazilice a na Zelené hoře si mohli vychutnat neopakovatelnou atmosféru přednášek prof. Víta Vlnase a koncetů prof. Barbary Marie Willy a Společnosti pro duchovní hudbu. Fotografie najdete zde.

Putování za památkami Valče v Čechách a okolí

27.06.2018

Ve dnech 26. – 27. 5. 2018 jsme uspořádali putování po památkách Valče v Čechách a okolí, které jsme nazvali "Centrum a periférie - Santini v kontextu barokní regionální tvorby", jehož průvodcem byl historik umění Martin Šanda. Postupně jsme navšívili kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích, karmelitánský klášterní kostel Jména Panny Marie v Chýši, městečko Valeč s jeho nádhernými barokními památkami, Rabštej nad Střelou a Manětím, kde nám byla průvodkyní ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní PhDr. Irena Bukačová. Zde Vám nabízíme několik fotografií z našeho putování.