Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Mojmír Horyna - 70. výročí narození

Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23. března 1945 Praha – 26. ledna 2011 Praha) byl český historik umění a největší znalec díla geniálního architekta Jana Santiniho Aichla. Zemřel zcela nečekaně 26. ledna 2011 po krátké nemoci. Jako by život opsal kousek osudu jeho životního tématu. Stejně jako Santini odešel Miroslav Horyna uprostřed rozdělané práce.

U obou osobností byla jejich práce, myšlenky a dílo tak velké, že z něho mohou čerpat ještě mnohé další generace. Jestliže Santini projektoval a stavěl, Horyna jeho dílo popsal a vysvětlil. Oba dva jsou tak částí jednoho příběhu a jedné cesty. P

ři příležitosti šedesátých narozenin Mojmíra Horyny byla v Mariánské Týnici v roce 2005 odhalena jeho busta. K 70. narozeninám, kterých by se náš pan profesor dožil v pondělí 23. března 2015 položme k této bustě kytičku a poprosme o požehnání. Pro něho i putování, na které nás před lety vypravil.