Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

V konírně Nostického paláce byla představena nová publikace o geniálním architektu Janu Blažejovi Santinim – Aichelovi

Občanské sdružení „Putování za Santinim“ vydalo s podporou MK ČR knihu, mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů české a evropské historie. Publikace byla vydána v české i anglické verzi.

Jan Blažej Santini Aichel, geniální architekt, tvůrce jedinečného stylu barokní gotiky, žil a pracoval v letech 1677 až 1723. Jeho na 80 dochovaných staveb je rozeseto na území několika krajů dnešní ČR. Mezi nejvýznamnější díla patří například poutní kostel na Zelené Hoře u Ždáru nad Sázavou, který je zapsán na seznamu UNESCO, Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech na Plzeňsku, klášterní kostel a kostnice v Sedlci u Kutné Hory a řada dalších.

Slavnostního představení dlouho očekávané knihy i úspěšného projektu Putování za Santinim se zúčastnila řada významných hostů - zástupci diplomatické obce, řeholních řádů i starostů obcí, které mají Santiniho stavby ve své správě. PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, ocenila úspěšnou snahu občanského sdružení „Putování za Santinim“, které od roku 2011 postupně otevírá nejširší veřejnosti nový a ucelený pohled na Santiniho a jeho dílo. „Těší nás též multiplikační efekty, které soustředění se na Santiniho odkaz přináší. Je to nejen aktivizace vlastníků a správců památek ve prospěch účinnějšího nakládání s dědictvím předků, ale také posílení zájmu dotčených obcí a krajů participovat na zapojení santiniovského dědictví do procesu rozvoje cestovního ruchu,“ uvedla náměstkyně Matoušková. Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost University Karlovy ve svém projevu vyzdvihl význam architekta Santiniho pro současnost. Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF ÚK PhDr. Richard Biegel, Ph.D., poukázal na význam osobnosti Santiniho v mezinárodním kontextu. Předseda Občanského sdružení „Putování za Santinim“ Stanislav Růžička představil tento bohulibý projekt. “Vydání knihy není jediným počinem našeho sdružení. Chceme stále popularizovat dílo geniálního architekta. Již řadu let se odborníci z řad sdružení zabývají přednáškovou a osvětovou činností, organizují zájezdy a výpravy po stopách Santiniho života,“ doplnil Růžička. Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky, vyjádřil velkou radost z toho, že může na půdě ministerstva kultury uvést do světa tak nádhernou a významnou knihu. „Díky knize i projektu znovu a nově objevujeme dílo geniálního stavitele a umělce, jehož nadčasové poselství se dá vyjádřit slovy ´Světlo vyhání tmu‘; a my máme velké štěstí, že žijeme ve světlém čase svobody, kdy se můžeme bez obav dotýkat i díky úchvatné Santiniho tvorbě kořenů naší identity,“ dodal ministr. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český zdůraznil, že měl mnohokrát čest se Santiniho díla doslova „dotknout“. „Díky Santiniho tvorbě jsem si jist, že universum je možno nechat promluvit i v kameni katedrál,“ doplnil kardinál Duka.

Sdružení Putování za Santinim si vytklo za cíl pokusit se o zařazení kompletního Santiniho díla na Indikativní seznam památek České republiky a následně o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO. 

 

Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí

Představení knihy na Ministerstvu kultury
kniha-santini 1kniha-santini 2kniha-santini 3kniha-santini 4kniha-santini 5