Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Cyklus přednášek na téma BAROKO

04.03.2017

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II. ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a spolkem Putování za Santini Vás srdečně zvou na cyklus přednášek na téma BAROKO. Přednášky se uskuteční ve farmín sále v areálu žďárského kláštera ve dnech 4. 3., 11. 3 a 18. 3. 2017. Více informací najdete zde.

Oslavy Santiniho 340. narozenin

07.02.2017

O víkendu 3. - 5. února 2017 se na mnoha místech konaly vzpomínkové akce ku příležitosti 340. výročí narození Jana Blažeje Santiniho. V tomto článku Vám přinášíme fotografie z několika Santiniho kostelů, kde se za Jana a jeho rodinu sloužila mše svatá a konaly se přednášky.

Přednášky k 340. výročí narození JBSA ve Křtinách

03.02.2017

Římskokatolická farnost ve Křtinách připravuje ve spolupráci s kunsthistoričkou Mgr. Kateřinou Synkovou tři přednášky ku příležitosti 340. výročí narození J.B. Santiniho Aichla. Poslední z těchto přednášek proběhne od 16 hodin ve farní knihovně a to dne 20. ledna 2017. Od 18:00 hod. bude sloužena mše svatá za Santiniho a jeho rodinu.

Mše svatá s přednáškou ve žďárské bazilice

03.02.2017

V pátek 3. 2. 2017 v 17:15 hod. se ve žďárské bazilice Nanebevzetí P. Marie uskuteční mše svatá sloužená za Jana Blažeje Santiniho a jeho rodinu. Po mši svaté bude program oslav Santiniho narozenin pokračovat přednáškou Stanislava Růžičky a jeho životě a díle. Přednáška se uskuteční v Křížové chodbě kláštera.