Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Přednáška v Panenských Břežanech

26.01.2018

Srdečně Vás zveme na přednášku Ladislava Moučky Svatovítská katedrála jako hlavní zdroj inspirace J.B.Santiniho, která se koná 2. 2. 2018 od 18 hodin v horním zámku v Panenských Břežanech. Přednášce bude v 17 hodin předcházet komentovaná prohlídka kaple sv.Anny při slavnostním osvětlení. Vstupné dobrovolné.

Vernisáž výstavy s adventním koncertem

04.12.2017

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na slavnostní zahájení společné výstavy autorů Ladislava Moučky a Ivana Bárty Santiniho kaple svaté Anny v geometrické analýze půdorysu a fotografiích, která se koná v Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany v pondělí 4. prosince 2017 od 18 hodin. Na vernisáž navazuje slavnostní adventní koncert, konaný pod záštitou Středočeského kraje. Další informace najdete zde.

Santiniho barokní slavnosti - Obyčtov

20.09.2017

Vyvrcholením letošních Santiniho barokních slavností bude přednáška o životě a díle Jana Blažeje Santiniho a koncert Smíšeného pěveckého sboru SVATOPLUK, který se uskuteční v neděli 1. 10. 2017 v kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově. Začátek v 17 hodin. Více informací najdete zde.

Ekumenické nešpory

27.10.2017

Jménem sester benediktýnek si Vás dovolujeme pozvat v neděli 5. listopadu v 17:00 na ekumenické nešpory ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.Více informací najdete zde.