Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Ekumenické nešpory

Jménem sester benediktýnek si Vás dovolujeme pozvat v neděli 5. listopadu v 17:00 na ekumenické nešpory ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.Více informací najdete zde.

Inspirací k nešporám bylo 500. výročí reformace a velmi ceněný komentář Martina Luthera k chvalozpěvu Panny Marie, tzv. Magnificatu (Lk 1, 46 - 55). Slovem a modlitbou poslouží František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a předseda Rady ČBK pro ekumenismus a Pavel Pokorný, farář Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích a 1. náměstek synodního seniora ČCE.