Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Putování za památkami Valče v Čechách a okolí

27.06.2018

Ve dnech 26. – 27. 5. 2018 jsme uspořádali putování po památkách Valče v Čechách a okolí, které jsme nazvali "Centrum a periférie - Santini v kontextu barokní regionální tvorby", jehož průvodcem byl historik umění Martin Šanda. Postupně jsme navšívili kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích, karmelitánský klášterní kostel Jména Panny Marie v Chýši, městečko Valeč s jeho nádhernými barokními památkami, Rabštej nad Střelou a Manětím, kde nám byla průvodkyní ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní PhDr. Irena Bukačová. Zde Vám nabízíme několik fotografií z našeho putování.

Svatojánská noc na Bílé Hoře

24.06.2018

Srdečně Vás zveme do bělohoského poutnígho areálu, kde v neděli 24. června od 15 hodin proběhne koncert v podání špičkové houslistky Marie Magdalény Fuxové. Vyslechnete si celé sonáty a partity J. S. Bacha. Večerní prohlídka poutního areálu začínajícíc v 19 hod. bude ve 20 hod. zakončená malým houslovým koncertem Marie Magdalény Fuxové. Více informací zde.

METTER(M)NICH

29.05.2018

„...člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“ Výstava otevřená 1. června v bývalé prelatuře kláštera v Plasích. Více informací zde.

Santini a Zlatá jeřabina

04.06.2018

Vážení přátelé, v pondělí 4. června proběhlo na zámku v Kamenici nad Lipou vyhlášení ankety Zlatá jeřabina, soutěže za kulturní počin v roce 2017. Díky Vám získal náš Spolek a akce Santiniho barokní slavnosti Stříbrnou jeřabinu. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu i přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi. Letos třeba při Klášterní noci, která se uskuteční ve dnech 7. - 8. 9. 2018 ve Žďáře nad Sázavou.