Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Lidová krojová pouť

08.05.2019

Srdečně Vás zveme ve středu 8. 5. 2019 do Žďáru nad Sázavou na Krojovou pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Začátek pouťe je v 10 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Podrobnější informace najdete zde. Loňské akce se zúčastnilo několik folklórních souborů, na 200 krojovaných a cca 700 účastníků z řad široké veřejnosti, proto si letošní pouť určitě nenechte ujít. Fotografie z loňské pouti jsou k dispozici zde.

Adventní koncert v Panenských Břežanech

20.12.2018

Srdečně Vás zveme na adventní koncert v kapli sv. Anny v Panenských Břežanech, který se koná 20. prosince 2018 od 18:00. Účinkují hudebníci EVROPSKÉ HUDEBNÍ AKADEMIE TEPLICE ve složení Kateřina Englichová (harfa), Vilém Veverka (hoboj), Jarmila Baxová (soprán), Barbora Polášková (mezzosoprán). Více informací zde.

Benediktinky a Panenské Břežany

05.11.2018

Ve čtvrtek 8.11. 2018 od 17:00 hodin si můžete v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech poslechnout přednášku " Benediktinky a Panenské Břežany". Přednáší PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. o nejstarším českém klášteře sv. Jiří na Pražském hradě a jeho vztahu k Panenským Břežanům, hornímu zámku a kapli sv. Anny.

Česká mše vánoční s koncertem

30.12.2018

Vážení přátelé, v neděli 30. prosince v 16:00 se v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě koná vánoční koncert. Účinkuje Chrámový sbor, sóla a orchestr Chorus Collegium Odry a uvede Českou mši vánoční – Hej mistře Jakuba Jana Ryby. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude darován Domu léčby s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. podrobnější informace zde.