Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Přednáška v Panenských Břežanech

Srdečně Vás zveme na přednášku Ladislava Moučky Svatovítská katedrála jako hlavní zdroj inspirace J.B.Santiniho, která se koná 2. 2. 2018 od 18 hodin v horním zámku v Panenských Břežanech. Přednášce bude v 17 hodin předcházet komentovaná prohlídka kaple sv.Anny při slavnostním osvětlení. Vstupné dobrovolné.

moucka sanitni brezany