Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Putování za Santinim v Chrasti

Přednáška našeho spolku s nevšedním hudebním doprovodem mladého klávesisty Lukáše Daňka. Přednáší Martin Šanda, absolvent katedry Dějin umění UK v Praze. Vydejte se s námi po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Přednášky se konají v kostele Nejsvětější trojice v Chrasti a v kostele sv. Martina v Chrašicích. Celý program najdete zde.

 santini chrast