Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zájezd za památkami Valče v Čechách a okolí

Vážení přátelé, venku ještě vládne paní zima, ale my už pro Vás máme připravený další ze série zájezdů. Tentokrát se vydáme za barokními stavbami Santiniho vrstevníků a podíváme se na jejich pojetí barokní tvorby ve Valči v Čechách a okolí. Více informací najdete zde.

Navštívíme barokní perlu Doupovských hor Valeč v Čechách, nejmenší české historické město Rabštejn nad Střelou, nádherné barokní město Manětín a další zajímavé stavby. Průvodcem nám bude doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc, člen Katedry teorie a dějin umění AVU v Praze. Zájezd se uskuteční ve dnech 26. – 27. 5. 2018 s odjezdem z Čáslavi, Kolína a Prahy. Cena je 1 199 Kč.

Valeč v Čechách a okolí
valec 1valec 2valec 3valec 4valec 5

pozvanka1