Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santini a Zlatá jeřabina

Vážení přátelé, v pondělí 4. června proběhlo na zámku v Kamenici nad Lipou vyhlášení ankety Zlatá jeřabina, soutěže za kulturní počin v roce 2017. Díky Vám získal náš Spolek a akce Santiniho barokní slavnosti Stříbrnou jeřabinu. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu i přízeň a těšíme se na další setkání s Vámi. Letos třeba při Klášterní noci, která se uskuteční ve dnech 7. - 8. 9. 2018 ve Žďáře nad Sázavou.