Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Svatojánská noc na Bílé Hoře

Srdečně Vás zveme do bělohoského poutnígho areálu, kde v neděli 24. června od 15 hodin proběhne koncert v podání špičkové houslistky Marie Magdalény Fuxové. Vyslechnete si celé sonáty a partity J. S. Bacha. Večerní prohlídka poutního areálu začínajícíc v 19 hod. bude ve 20 hod. zakončená malým houslovým koncertem Marie Magdalény Fuxové. Více informací zde.

 

koncert Bach

Svatojanska noc