Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Putování za památkami Valče v Čechách a okolí

Ve dnech 26. – 27. 5. 2018 jsme uspořádali putování po památkách Valče v Čechách a okolí, které jsme nazvali "Centrum a periférie - Santini v kontextu barokní regionální tvorby", jehož průvodcem byl historik umění Martin Šanda. Postupně jsme navšívili kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích, karmelitánský klášterní kostel Jména Panny Marie v Chýši, městečko Valeč s jeho nádhernými barokními památkami, Rabštej nad Střelou a Manětím, kde nám byla průvodkyní ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici paní PhDr. Irena Bukačová. Zde Vám nabízíme několik fotografií z našeho putování.

 

Valeč v Čechách a okolí
valec 1valec 2valec 3valec 4valec 5