Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Kostel Narození Panny Marie v Želivě po rekonstrukci

Předmětem projektu byla komplexní revitalizace kostela Narození Panny Marie v Želivě, jedná se o Národní kulturní památku. Kostel, resp. areál premonstrátského kláštera, byl zapsán mezi národní kulturní památky v roce 2010.

V rámci projektu došlo k rekonstrukci stropu kostela. Tyto stavební práce spočívaly v zajištění statiky stropu a v opravě trhlin stropu. Na tyto stavební práce pak následovala vnitřní výmalba kostela, vnitřní prostorám kostela byla navrácena její původní barevnost. V rámci stavebních prací došlo také k vyhotovení barevné fasády. Fasáda z 80. let minulého století byla opravena a na základě historických dokumentů ji byla navrácena původní barevnost. Obnovou prošly také kamenné prvky fasády.

Součástí projektu byly i rozsáhlé restaurátorské práce na vybraných prvcích vnitřního mobiliáře. Restaurováním prošla většina prvků vnitřního mobiliáře, s výjimkou pouze několika prvků, které byly v nedávně minulosti restaurovány. Kompletním restaurováním tak prošly oltáře vč. soch a obrazů, kostelní a chórové lavice atd.

Kompletním zrestaurováním prošly oboje kostelní varhany. Chórové varhany tak byly kompletně zrestaurovány. Složitější situace byla u velkých kůrových varhan, kde došlo k historizující rekonstrukci. Původní dvoumnauálový stroj byl rozšířen na třímanuálový stroj.

Fotogalerie Želiv
zeliv-santini 1zeliv-santini 2zeliv-santini 3zeliv-santini 4zeliv-santini 5