Jan Blažej Santini-Aichel

Snad žádná umělecká činnost se nezapsala do podoby českých zemí tak hluboce jako barokní stavitelství. Díla stavitelů obohacují podobu našich měst a vesnic. Dávají krajině originální rytmus a harmonii. Mezi osobnosti, které výrazně překročily horizont své doby patří nesmazatelně architekt, zakladatel barokní gotiky Jan Blažej Santini-Aichel (dále také Santini). Jeho osobnosti a dílu jsou věnovány tyto stránky.  Děkujeme všem, z jejichž podkladů jsme mohli čerpat. Na prvním místě pak Prof. PhDr. Mojmíru Horynovi za hluboké inspirační zdroje a prameny poučení. 

Informace a texty na těchto stránkách jsou pouze rámcové a mohou být na základě Vašich osobních zkušeností a znalostí doplňovány či rozšiřovány. Obsah zde by měl být stejně tak pestrý a smysluplný jako je samo dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Santiniho stavby na Žďársku

V sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnil Putování za Santiniho stavbami ve Žďáru nad Sázavou a blízkém okolí. V překrásný sluneční den jsme navštívili kostelíky ve Zvoli, Bobrové a Obyčtově. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Žďáru nad Sázavou na Zelenou horu.  

Své putování jsme zakončili v bývalém cisterciáckém klášteře, kde jsme navštívili prelaturu, baziliku Minor a nejstarší objekt zámku - Studniční kapli. Společně s účastníky putování jsme strávili úžasný den, za což bych jim chtěl jménem organizátorů ještě jednou poděkovat. Takovéto akce nám dávají novou sílu a nadšení do další práce. A jelikož byl o toto putování velký zájem a bohužel jsem z kapacitních důvodů nemohli uspokojit všechny zájemce, rozhodli jsme se v nejbližší době toto putování opakovat. O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

Putování po Vysočině

7. května 2016

santini-vysocina 1santini-vysocina 2santini-vysocina 3santini-vysocina 4santini-vysocina 5